[youtube https://www.youtube.com/watch?v=e1WWAaZc0OU?version=3&rel=1&fs=1&autohide=2&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&wmode=transparent&w=1000&h=563]

Truyền phát hoặc tải xuống tập Thứ ba của MMA Junkie Radio với khách Marlon Vera và Angela Hill.

UFC bantam hạng trọng

Truyền phát hoặc tải xuống toàn bộ tập phim tại AudioBoom.com hoặc xem phát lại trong video ở trên.

Share.

Comments are closed.