Mặc dù ở hai nơi đối lập của thế giới, La Liga và Super League Trung Quốc đã hợp tác để giúp truyền bá sự phát triển của bóng đá ở Trung Quốc.

.

Chủ tịch liên đoàn Tây Ban Nha, ông Javier Tebas, đã chia sẻ suy nghĩ của mình, nói rằng: CSL có ở La Liga một đối tác để hợp tác và tiếp tục phát triển. Phát triển bóng đá là mục tiêu chung cho cả hai cuộc thi và kinh nghiệm và kiến ​​thức của LaLiga, sẽ thực sự có giá trị trong việc đạt được mục tiêu này. Nhẫn

Trong khi đó, chủ tịch CSL Li Yuyi cũng nói về mối quan hệ đối tác và tin tưởng rằng La Liga sẽ giúp họ phát triển, đồng thời, trang phục Tây Ban Nha cũng sẽ được hưởng lợi.

Ông nói: CSL có ở LaLiga một đối tác để hợp tác và tiếp tục phát triển. Phát triển bóng đá là mục tiêu chung cho cả hai cuộc thi và kinh nghiệm và kiến ​​thức của LaLiga, sẽ thực sự có giá trị trong việc đạt được mục tiêu này. Nhẫn

Hình ảnh lịch sự của La Liga

Share.

Comments are closed.