SINGAPORE, ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach Newswire – Ngày 25 tháng 3 năm 2024 – Isola Castle Ltd (Isola Castle) vừa thông báo mức độ chấp nhận đề nghị mua lại bằng tiền mặt có điều kiện tự nguyện (Đề nghị mua lại) để mua lại Vinda International Holdings Limited (có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, với mã: 3331) (Vinda) đã đạt đến mức tối đa khi vượt ngưỡng mua lại bắt buộc (là 90% cổ phần). Tính đến ngày 22 tháng 3 năm 2024, Isola Castle đã sở hữu khoảng 90,40% cổ phần của Vinda.

Isola Castle là công ty mua lại có mục đích đặc biệt (hay còn gọi là công ty séc rỗng), được sở hữu hoàn toàn gián tiếp bởi APRIL, một thành viên của nhóm công ty do RGE quản lý. Có trụ sở chính tại Singapore, các công ty do RGE quản lý là những công ty dẫn đầu ngành trên toàn cầu trong nhiều lĩnh vực trong nền kinh tế sinh học, trong quá trình chuyển đổi và năng lượng tái tạo. APRIL vận hành một trong những nhà sản xuất sản phẩm giấy và bột giấy lớn nhất, tiên tiến nhất về công nghệ và hiệu quả, bao gồm cả sản phẩm chủ lực PaperOneTM.

Bà Belinda Tanoto, Giám đốc điều hành của RGE, cho biết: “Chúng tôi xin cảm ơn các cổ đông đã tin tưởng vào chúng tôi và mong muốn được xây dựng một doanh nghiệp mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn và bền vững hơn cùng với đội ngũ nhân viên của Vinda”.

Isola Castle sẽ tư nhân hóa Vinda bằng cách thực hiện quyền mua bắt buộc những cổ phiếu mà Isola Castle chưa sở hữu hoặc mua lại với cùng điều kiện như Đề nghị mua lại (tức là với giá là 23,50 dollar Hồng Kông – HKD mỗi cổ phiếu).

Đề nghị mua lại vẫn được mở để chấp nhận

Đề nghị mua lại sẽ vẫn được mở để chấp nhận cho đến 16 giờ chiều Thứ Ba, ngày 2 tháng 4 năm 2024 và sẽ không được gia hạn.

Không có kế hoạch cho những thay đổi lớn

Ngoại trừ những thay đổi về thành phần Hội đồng quản trị, sẽ không có kế hoạch thực hiện bất kỳ thay đổi lớn nào đối với hoạt động kinh doanh hiện tại của Vinda, bao gồm việc tái triển khai tài sản cố định của Vinda hoặc đưa ra bất kỳ thay đổi lớn nào trong việc tiếp tục tuyển dụng nhân viên của Vinda.

Thủ tục chấp nhận

Mẫu chấp nhận đã điền đầy đủ và có chữ ký phải được gửi cùng với (các) giấy chứng nhận cổ phiếu có liên quan và/hoặc (các) tài liệu sở hữu khác đến Nhà đăng ký, Computershare Hong Kong Investor Services Limited tại địa chỉ 1712-1716, Tầng 17 , Hopewell Centre, 183 Queen’s Road East, Wanchai, Hồng Kồng, có ghi dòng chữ “Vinda International Holdings Limited – Đề nghị mua lại” trên phong bì, trong mọi trường hợp không muộn hơn 16 giờ chiều. vào ngày 2 tháng 4 năm 2024.

Để chấp nhận Đề nghị mua lại, cổ đông phải điền và ký vào Biểu mẫu chấp nhận kèm theo Tài liệu tổng hợp theo hướng dẫn được in trong đó.

Các thuật ngữ viết hoa được sử dụng ở đây sẽ có ý nghĩa tương tự như được định nghĩa trong Tài liệu tổng hợp ngày 8 tháng 3 năm 2024. Mọi người có thể truy cập Tài liệu tổng hợp tại www.hkexnews.hk hay www.vinda.com.

Hỏi đáp qua Đường dây nóng và Email

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào mang tính chất hành chính và thủ tục liên quan đến Đề nghị mua lại, hãy liên hệ qua các cách sau:

– Bằng điện thoại: +852 2319 4859

· Giờ làm việc: Thứ Hai đến Thứ Sáu, 9:00 sáng đến 16:00 chiều (giờ Hồng Kông)

– Bằng email: Vinda@investor.morrowsodali.com

Các thông tin cơ bản

· Vào ngày 15 tháng 12 năm 2023, Isola Castle đã công bố Đề nghị mua lại của mình, với điều kiện là họ hài lòng hoặc từ bỏ (nếu có) một số điều kiện tiên quyết nhất định, để mua cổ phiếu của Vinda với giá 23,50 HKD mỗi cổ phiếu.

· Vào ngày 4 tháng 3 năm 2024, Isola Castle và Vinda cùng thông báo rằng tất cả các điều kiện tiên quyết đã được đáp ứng.

· Vào ngày 8 tháng 3 năm 2024, Isola Castle và Vinda cùng ban hành Văn bản tổng hợp liên quan đến Đề nghị mua lại. Đề nghị mua lại này được mở để các cổ đông chấp nhận từ ngày 8 tháng 3 năm 2024.

· Vào ngày 11 tháng 3 năm 2024, Isola Castle và Vinda cùng tuyên bố rằng, Đề nghị mua lại đã trở thành vô điều kiện về mọi mặt.

Hashtag: #IsolaCastle #Vinda

Nguồn phát hành hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của thông báo này.

Thông tin về RGE – www.rgei.com

Có trụ sở tại Singapore, RGE là một nhóm các công ty sản xuất dựa trên tài nguyên có hoạt động toàn cầu. RGE sản xuất sợi tự nhiên bền vững, dầu ăn, bao bì xanh và khí tự nhiên sạch được sử dụng để tạo ra thực phẩm, quần áo và năng lượng cho thế giới. RGE giúp cải thiện cuộc sống của hàng tỷ người thông qua các sản phẩm bền vững mà họ sử dụng hàng ngày. Với tổng tài sản hơn 35 tỷ USD và 70.000 nhân viên, RGE đang tạo ra một tương lai có thể tái chế, phân hủy sinh học và ít carbon.

Với cam kết về tính bền vững, bảo tồn và phát triển cộng đồng, RGE cố gắng làm những gì tốt cho cộng đồng, tốt cho đất nước, tốt cho khí hậu, tốt cho khách hàng và tốt cho doanh nghiệp. Với các hoạt động hiện có trải khắp Indonesia, Trung Quốc, Brazil, Tây Ban Nha và Canada, RGE tiếp tục mở rộng và thu hút các thị trường mới.

Hashtag: #IsolaCastle #Vinda

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.Nguồn: Media OutReach Newswire – Đơn vị phát hành hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung thông báo này.

Share.

Comments are closed.