ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach Newswire – Ngày 22 tháng 3 năm 2024 – International Genius Company (“IGC”, có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, với mã: 0033) vừa mua lại toàn bộ cổ phiếu cân nhắc (Consideration Share) đã phát hành của Deep Neural Computing Company Limited (“Deep Neural Computing”). Tất cả các điều kiện trước đây theo Hợp đồng Mua bán đều được đáp ứng và Quá trình hoàn thành đã diễn ra vào ngày 22 tháng 3 năm 2024. Theo đó, 21.000.000 cổ phiếu cân nhắc đã được phân bổ và phát hành cho Nhà cung cấp vào ngày 22 tháng 3 năm 2024. Sau khi hoàn thành, Deep Neural Computing trở thành công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của International Genius Company.

Tùy thuộc vào (i) Việc đảm bảo lợi nhuận hoặc Thỏa thuận giải phóng sớm và Thời hạn khóa quản lý được hoàn thành; và (ii) Việc phân bổ và phát hành cổ phiếu cân nhắc còn lại không dẫn đến việc Công ty không đáp ứng yêu cầu về số lượng cổ phiếu phổ biến tối thiểu theo Quy tắc niêm yết, tối đa 84.000.000 cổ phiếu cân nhắc sẽ được phân bổ và phát hành cho Nhà cung cấp theo Bán và Hợp đồng mua bán.

Thông tin về Deep Neural Computing

Deep Neural Computing là một tổ chức ứng dụng và dịch vụ hàng đầu chuyên về mạng lưới thần kinh sâu, trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán phân tán và thuật toán giao dịch định lượng. Đây là nhà quản lý được phê duyệt tại British Virgin Islands, cho phép họ đóng vai trò là người quản lý hoặc cố vấn cho các quỹ đầu tư tại British Virgin Islands. Deep Neural Computing cung cấp nhiều loại dịch vụ cho các quỹ đầu tư, bao gồm cung cấp hỗ trợ kỹ thuật thông qua công nghệ tiên tiến, thuật toán mạng thần kinh phân tán và các mô-đun kiểm soát rủi ro mạnh mẽ.

Việc cân nhắc

Tùy thuộc vào khả năng điều chỉnh đối với Khoản cân nhắc như được quy định trong “Đảm bảo lợi nhuận”, Khoản cân nhắc trị giá 620.520.000 dollar Hồng Kông (HKD) sẽ được thanh toán bằng (i) tiền mặt với tổng số tiền là 30.000.000 HKD khi hoàn thành; và (ii) Công ty phân bổ và phát hành 105.000.000 Cổ phiếu cân nhắc với Giá phát hành là 5,624 HKD mỗi cổ phiếu cân nhắc cho Nhà cung cấp (hoặc (những) người được họ đề cử) sau khi hoàn thành.

Việc đảm bảo lợi nhuận

Nhà cung cấp đảm bảo với Người mua rằng, tổng lợi nhuận thực tế trước thuế do Deep Neural Computing (“Lợi nhuận thực tế”) tạo ra trong 3 (ba) năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2026 sẽ không thấp hơn 270.000.000 HKD (“Đảm bảo lợi nhuận”). Trong trường hợp Lợi nhuận thực tế giảm xuống dưới mức lợi nhuận ròng được đảm bảo theo Đảm bảo lợi nhuận, số lượng cổ phiếu cân nhắc liên kết với PG sẽ được Đại lý ký quỹ phát hành cho Nhà cung cấp giảm đi dựa trên công thức đã thỏa thuận.

Các lợi ích

International Genius Company đã đạt được tiến bộ trong việc tìm kiếm những đột phá trong việc sử dụng công nghệ giao dịch thuật toán và giao dịch AI để quản lý tài sản và kinh doanh dịch vụ tài chính liên quan khác. Với việc tận dụng giao dịch thuật toán và công nghệ giao dịch AI cũng như AI, tính toán phân tán và thuật toán giao dịch định lượng mà Deep Neural Computing sở hữu, International Genius Company coi việc Mua lại có thể bổ sung cho hoạt động kinh doanh môi giới chứng khoán và quản lý tài sản để cung cấp để cung cấp phạm vi toàn diện về quản lý tài sản và các dịch vụ tài chính liên quan khác cho khách hàng của mình.

Ngoài ra, International Genius Company tin rằng, việc mua lại có thể cải thiện hơn nữa nguồn thu nhập và lợi nhuận cho Công ty.

Hashtag: #InternationalGeniusCompany #IGC

Nguồn phát hành hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của thông báo này.

Thông tin về International Genius Company

International Genius Company là một tổ chức tài chính dựa trên AI đang tìm kiếm những đột phá trong việc sử dụng công nghệ giao dịch thuật toán và giao dịch AI để quản lý tài sản và kinh doanh các dịch vụ tài chính liên quan khác. Công ty cung cấp các dịch vụ bao gồm dịch vụ tài chính, thúc đẩy kinh doanh và giao dịch hàng hóa và cam kết trở thành tổ chức tài chính, nhà đầu tư dự án và nhà quản lý tài sản hàng đầu.

Hashtag: #InternationalGeniusCompany #IGC

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.Nguồn: Media OutReach Newswire – Đơn vị phát hành hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung thông báo này.

Share.

Comments are closed.