Các bảng xếp hạng có tính đến chiến thắng / thua của máy bay chiến đấu, chất lượng cạnh tranh, tỷ lệ kết thúc / sự thống trị và tần suất chiến đấu.

Máy bay chiến đấu không còn đủ điều kiện để được xếp hạng sau khi chúng không hoạt động trong 24 tháng, do bị thương, đình chỉ ma túy / hành vi, tranh chấp hợp đồng hoặc gián đoạn tự áp đặt.

Máy bay chiến đấu phục vụ đình chỉ ma túy / hành vi đủ điều kiện để được xếp hạng, miễn là chúng không hoạt động trong hơn 24 tháng.

Theo khả năng tốt nhất của chúng tôi, máy bay chiến đấu sẽ được xếp hạng trong hạng cân chính của chúng. Các trận đánh và trận đấu hạng nặng bên ngoài hạng cân chính của máy bay chiến đấu có thể có tác động tích cực hoặc tiêu cực đến xếp hạng. Tuy nhiên, những người không có danh hiệu chỉ có thể được xếp hạng ở một hạng cân tại một thời điểm nhất định và trong hầu hết các trường hợp, họ sẽ không được xếp hạng hạng cân mới cho đến khi họ có trận chiến đầu tiên ở hạng cân đó.

Share.

Comments are closed.