[youtube https://www.youtube.com/watch?v=4PWl41v_pmA?version=3&rel=1&fs=1&autohide=2&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&wmode=transparent&w=1000&h=563]

Phát trực tuyến hoặc tải xuống tập Thứ sáu của MMA Junkie Radio với khách mời Tim Means.

Các phương tiện tham gia chương trình để nói về cuộc chiến thứ bảy của anh ấy trên thẻ chính tại UFC trên ESPN + 4 với Niko Price. Các thợ hàn ném xuống trong cơn gió đặc trưng ngay trước sự kiện hợp tác chính tại INTRUST Bank Arena ở Wichita, Kan.

Truyền phát hoặc tải xuống toàn bộ tập phim tại AudioBoom.com hoặc xem phát lại trong video ở trên.

https://audioboom.com/channel/mmajunkie-radio

Share.

Comments are closed.