ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – China Tower Corporation Limited (có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, với mã 0788) – công ty cung cấp dịch vụ cơ sở hạ tầng viễn thông lớn nhất thế giới vừa công bố kết quả sản xuất – kinh doanh năm 2022 (kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2022).

Theo đó, trong năm 2022, doanh thu của China Tower đạt 92,170 tỷ nhân dân tệ, tăng 6,5% so với năm 2021 (năm 2021 đạt 86,585 tỷ nhân dân tệ); lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA) đạt 62,844 tỷ nhân dân tệ, giảm 0,3% (năm 2021 đạt 63,017 tỷ nhân dân tệ); lợi nhuận thuộc về chủ sở hữu của Công ty là 8,787 tỷ nhân dân tệ, tăng 19,9%.

Một số kết quả sản xuất – kinh doanh chính của China Tower trong năm 2022

Triệu nhân dân tệ Năm 2022 Năm 2021 tỷ lệ tăng/giảm
Doanh thu hoạt động 92.170 86.585 6,5%
Lợi nhuận trước thuế, khấu hao và lãi vay (EBITDA) 62.844 63.017 -0,3%
Lợi nhuận thuộc về chủ sở hữu của Công ty 8.787 7.329 19,9%
Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (nhân dân tệ) 0,0503 0,0419 20,0%
Dữ liệu vận hành chính
Số vị trí tháp (nghìn) 2.055 2.038 0,8%
Số lượng khách thuê tháp (nghìn) 3.583 3.459 3,6%
Tỷ lệ thuê (khách thuê / tháp) 1,74 1,70 2,4%

Dòng tiền của China Tower vẫn mạnh mẽ, với số tiền ròng được tạo ra từ hoạt động kinh doanh cho năm 2022 đạt 65,134 tỷ nhân dân tệ. Tình hình tài chính của China Tower vẫn lành mạnh. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, tổng tài sản của China Tower đạt 305,560 tỷ nhân dân tệ, các khoản nợ phải trả lãi là 79,119 tỷ nhân dân tệ và tỷ lệ đòn bẩy là 27,7%, giảm 5,7 điểm phần trăm so với năm 2021.

Lợi nhuận của cổ đông là một trong những ưu tiên của China Tower. Sau khi xem xét khả năng sinh lời, dòng tiền và nhu cầu phát triển trong tương lai của công ty, Hội đồng quản trị của China Tower đã đề xuất mức cổ tức cuối cùng là 0,03232 nhân dân tệ trên mỗi cổ phiếu (trước thuế) cho năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2022, tương đương với tỷ lệ xuất chi là 72% lợi nhuận ròng có thể phân phối hàng năm của công ty.

Ông Zhang Zhiyong, Chủ tịch China Tower cho biết: “Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung vào việc nắm bắt các cơ hội do sự phát triển của cơ sở hạ tầng mới 5G, nền kinh tế kỹ thuật số và quá trình chuyển đổi năng lượng theo hướng xanh mang lại. Là nhà cung cấp dịch vụ cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông đẳng cấp thế giới, đồng thời là nhà cung cấp ứng dụng năng lượng mới và thông tin có tính cạnh tranh cao, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai chiến lược “Một lõi và hai cánh” và tiếp tục thúc đẩy sự phát triển tập trung vào chia sẻ, dịch vụ, đổi mới, công nghệ và tạo ra giá trị. Khi làm như vậy, chúng tôi sẽ xây dựng một hệ thống vận hành chuyên nghiệp, chuyên sâu, tinh tế, hiệu quả và số hóa, củng cố mô hình mới về phát triển chất lượng cao và tạo ra giá trị lớn hơn cho cổ đông, khách hàng và xã hội”.

Hashtag: #ChinaTower

Nguồn phát hành hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của thông báo này.

Thông tin về China Tower
Kể từ khi được thành lập vào ngày 15 tháng 7 năm 2014 đến nay, China Tower Corporation Limited (“China Tower”) đã phát triển thành nhà cung cấp dịch vụ cơ sở hạ tầng tháp viễn thông lớn nhất thế giới, với lợi thế thị trường hấp dẫn theo chiến lược quốc gia về sức mạnh của kỹ thuật số. China Tower có cổ phiếu được niêm yết trên Bảng chính của Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông vào ngày 8 tháng 8 năm 2018 (mã chứng khoán: 0788), khi huy động được khoảng 58,8 tỷ dollar Hồng Kông (HKD).

Công ty đang thực hiện chiến lược “Một lõi và hai cánh”. “Một lõi” đề cập đến hoạt động kinh doanh tháp truyền thống và kinh doanh Hệ thống Ăng-ten phân tán (Distributed Antenna System – DAS) trong nhà, trong khi “Hai cánh” liên quan đến hoạt động kinh doanh cung cấp các dịch vụ thông tin dữ liệu và tài nguyên địa điểm tháp cho các ngành khác nhau, cũng như kinh doanh năng lượng để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về dịch vụ năng lượng trong xã hội, chẳng hạn như sao lưu và phát điện, sạc điện, trao đổi pin và sử dụng pin ở các cấp độ khác nhau.

Tính đến cuối năm 2022, tổng tài sản của China Tower đạt 305,560 tỷ nhân dân tệ. Công ty hiện đang vận hành và quản lý 2,055 triệu địa điểm tháp viễn thông tại 31 tỉnh, thành phố và khu tự trị tại Trung Quốc đại lục.

Hashtag: #ChinaTower

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.Nguồn: Media OutReach Newswire – Đơn vị phát hành hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung thông báo này.

Share.

Comments are closed.