Ige, trong khi đó, đã giành được phần thưởng Hiệu suất của Night Night cho lần thắng thứ ba liên tiếp của Daniel Henry chỉ trong 77 giây.

UFC trên ESPN + 5 đã diễn ra tại The O2 ở London và được phát trực tiếp hoàn toàn trên ESPN +.

Để biết phạm vi bảo hiểm hoàn toàn của UFC trên ESPN + 5, hãy xem phần Sự kiện UFC trên trang web.

Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Comments are closed.