THƯỢNG HẢI, 23/09/2023 /PRNewswire/ — Tại Huawei CONNECT 2023, Huawei đã tổ chức một hội nghị thượng đỉnh nhằm kích thích tư duy với chủ đề “Tăng tốc chuyển đổi dịch vụ công thông minh để thúc đẩy xã hội thông thái”. Tại sự kiện, Huawei đã phát hành Sách trắng về kiến trúc chuyển đổi dịch vụ công thông minh, đồng thời các nhà tiên phong về dịch vụ công toàn cầu đã làm sáng tỏ các xu hướng chuyển đổi thông minh cũng như hướng triển khai, nhằm giúp các dịch vụ công trở nên toàn diện và có mục tiêu rõ ràng hơn.

White Paper on Architecture for Intelligent Transformation of Public Services (PRNewsfoto/Huawei)

Tại hội nghị thượng đỉnh, Xia Zun, Chủ tịch Khu vực công toàn cầu của Huawei, nhấn mạnh: “Trí thông minh cho phép khu vực công phục vụ nhiều người hơn. Trong một xã hội lấy con người làm trung tâm và đòi hỏi giá trị chung, cần có sự cộng tác và hợp tác chặt chẽ hơn để tái thiết lập cơ sở hạ tầng kỹ thuật số và phục hồi môi trường số nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi các dịch vụ công một cách thông minh”.

Xia Zun, President of Huawei Global Public Sector (PRNewsfoto/Huawei)

Sách trắng về kiến trúc chuyển đổi dịch vụ công thông minh đã được phát hành. Hong-Eng Koh, Giám đốc khoa học của Khu vực công toàn cầu của Huawei, nhấn mạnh rằng: Kiến trúc chuyển đổi dịch vụ công thông minh bao gồm Cảm biến thông minh, Kết nối thông minh, Cơ sở thông minh, Nền tảng thông minh, Mô hình AI lớn và Ứng dụng thông minh. Chúng tôi hướng tới việc cung cấp các dịch vụ công toàn diện và quản trị thông minh bằng cách tối ưu hóa sự “Nhân tính hóa” trong các dịch vụ công, thúc đẩy “Bề rộng” của quá trình đồng sáng tạo, cải thiện “Độ chính xác” của hoạt động quản trị, tăng “Tốc độ” ứng phó khẩn cấp, nâng cao “Sức mạnh” của cơ sở hạ tầng và tăng “Mật độ” nhận thức tình huống.

Quá trình chuyển đổi dịch vụ công thông minh của Huawei tập trung vào bốn kịch bản:

Giáo dục thông minh: Chuyển đổi thông minh mang lại nền giáo dục không biên giới và cung cấp các dịch vụ giảng dạy chủ động và thông minh, mở rộng trải nghiệm giáo dục học đường từ trong lớp học đến học tập mọi lúc, mọi nơi.

Chăm sóc sức khỏe thông minh: Chuyển đổi thông minh xác định lại các phương thức quản lý và dịch vụ chăm sóc sức khỏe, đồng thời giúp xây dựng một hệ thống dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiệu quả hướng đến con người với trải nghiệm người dùng tối ưu.

AI dành cho Chính phủ và Dịch vụ công (AI4G): Huawei AI4G cho phép đổi mới và chuyển đổi các dịch vụ công, sản xuất xã hội và sinh kế của người dân nhằm cải thiện khả năng quản lý, sinh hoạt và kinh tế tốt hơn.

Số hóa dịch vụ công: Cơ sở hạ tầng số quốc gia bao gồm một đám mây và một mạng lưới sẽ được xây dựng để hỗ trợ chuyển đổi số các dịch vụ công. Bằng cách kết nối các tiện ích công cộng và cơ quan chính phủ ở nhiều thành phố, cơ sở hạ tầng này cung cấp dịch vụ chính phủ điện tử, giáo dục và chăm sóc sức khỏe sáng tạo, ở cả khu vực thành thị và vùng sâu vùng xa. Điều này sẽ giúp các dịch vụ công được tiếp cận rộng rãi một cách công bằng hơn.

SOURCE HuaweiNguồn: PR Newswire – Đơn vị phát hành hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung thông báo này.

Share.

Comments are closed.