QUẢNG ĐÔNG, Trung Quốc, ngày 8 tháng 3 năm 2024 /PRNewswire/ — Sáng ngày 7 tháng 3, kỳ họp thứ hai của Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Đông tại Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc lần thứ 14 đã tổ chức phiên họp toàn thể tại khách sạn Thủ Đô, đến dự có 102 cơ quan truyền thông trong và ngoài nước cùng 225 phóng viên đến nghe và phỏng vấn. Ông Hoàng Khôn Minh (Huang Kunming), Vương Vĩ Trung (Wang Weizhong), Trương Hổ (Zhang Hu), Đàm Vĩ Trung (Qin Weizhong), Tăng Tiến Trạch (Zeng Jinze) và nhiều đại biểu đã trả lời phỏng vấn, từ những góc độ khác nhau, giới thiệu sâu rộng về những tiến bộ mới và kết quả mới nhằm thúc đẩy phát triển chất lượng cao, hiện đại hóa xây dựng tỉnh Quảng Đông.

Scene of the event

Phóng viên Tân Hoa Xã đặt câu hỏi về “Dự án cải tạo ngàn vạn thôn làng”. Về vấn đề này, Ông Hoàng Côn Minh đã lấy ba câu nói “Thúc đẩy lẫn nhau, cùng nhau thành đạt”, “Tình thế phải tiến, buộc phải tiến theo, “Cơ chế bắt đầu hình thành, kết quả bắt đầu hiện rõ”, ba câu này đã tóm tắt nhận thức của tỉnh Quảng Đông về việc triển khai thực hiện “Dự án cải tạo ngàn vạn thôn làng”. Ông Hoàng Côn Minh cho biết, vùng đất phía Nam tỉnh Quảng Đông đã trải qua những thay đổi ngoạn mục, vùng đồng bằng sông Châu Giang cũng đạt được sự phát triển vượt bậc, phía Đông, phía Tây, phía Bắc tỉnh Quảng Đông đã đạt được sự phát triển nhanh chóng. Tỉnh Quảng Đông coi trọng việc thúc đẩy sự phát triển đồng bộ giữa thành thị và nông thôn và đã đạt được kết quả rất tốt. Do điều kiện địa lý và mức độ tập trung các yếu tố năng lực sản xuất khác nhau, tỉnh Quảng Đông về mặt khách quan phải chịu sự mất cân bằng trong phát triển thành thị và nông thôn, điều này thường được phản ánh qua sự phát triển không cân bằng giữa thành thị và nông thôn. Tỉnh Quảng Đông phải đối mặt và giải quyết thực tế của vấn đề, nhằm hiện thực hóa khu vực thành thị và nông thôn thúc đẩy lẫn nhau để cùng đạt được thành tựu. Ông Hoàng Côn Minh cho biết, việc thực hiện “Dự án cải tạo ngàn vạn thôn làng” quan trọng là đạt được sự phát triển trong ngành công nghiệp, khoa học và giáo dục, đời sống của người dân.

Phóng viên Kênh Tin tức Châu Á Singapore đặt câu hỏi “Tỉnh Quảng Đông làm thế nào để hiện thực hóa sự chuyển đổi của ngành sản xuất”. Về vấn đề này, Ông Vương Vĩ Trung cho biết, tỉnh Quảng Đông luôn kiên trì lấy ngành sản xuất để xây dựng tỉnh. Giá trị gia tăng sản xuất của tỉnh Quảng Đông chiếm 32,7% GDP của tỉnh, chiếm 1/8 quy mô cả nước, có 8 cụm công nghiệp nghìn tỷ. Tỉnh Quảng Đông kiên quyết tham gia, hỗ trợ chuỗi giá trị chuỗi công nghiệp toàn cầu, và tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp “ra nước ngoài” tham gia xây dựng “Một vành đai, Một con đường”. Ông Vương Vĩ Trung cho biết, tỉnh Quảng Đông sẽ lấy nền kinh tế thực thể làm gốc, ngành sản xuất làm chính. Thứ nhất, tuân thủ việc chuyển đổi và nâng cấp các ngành công nghiệp truyền thống, phát triển và mở rộng các ngành công nghiệp mới nổi và bố trí trước các ngành công nghiệp tương lai. Thứ hai, tuân thủ việc thúc đẩy lẫn nhau về khoa học và công nghệ các ngành công nghiệp. Thứ ba, tuân thủ sự phát triển tổng hợp của các doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ.

Một phóng viên của tờ Nhật báo Thanh Đảo đã đặt câu hỏi “Làm thế nào để tỉnh Quảng Đông có thể tiếp tục hợp tác với Hồng Kông và Macao và thúc đẩy sự hội nhập tốt hơn giữa tỉnh Quảng Đông, Hồng Kông và Macao“. Về vấn đề này, Ông Trương Hổ cho biết tỉnh Quảng Đông sẽ tăng cường thúc đẩy lẫn nhau về khoa học và công nghệ các ngành công nghiệp, đồng thời cùng thúc đẩy tiến bộ lớn hơn trong nghiên cứu khoa học với Hồng Kông và Macao; tăng cường kết nối toàn diện, nâng cao hơn nữa mức độ thuận lợi trong trao đổi nhân sự và phương tiện giao thông, thông quan hàng hóa, tiền vốn ra nước ngoài và truyền dẫn dữ liệu an toàn…; mở rộng mức độ mở cửa một cách hệ thống và vững chắc, đẩy nhanh xây dựng ưu thế mới trong hợp tác và cạnh tranh quốc tế.

Liên hệ: Trương Nham (Zhang Yan)

Điện thoại: 008610-68994660

Email: 1713543383@qq.com

Ảnh – https://sporttimes.vn/wp-content/uploads/2024/03/Doan-dai-bieu-tinh-Quang-Dong-chao-don-truyen-thong.jpg

SOURCE Guangdong ProvinceNguồn: PR Newswire – Đơn vị phát hành hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung thông báo này.

Share.

Comments are closed.