BingX là một sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu, cung cấp dịch vụ giao dịch spot, dẫn xuất, lưới và sao chép giao dịch cho người dùng tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Với cơ sở người dùng hơn 5 triệu người, BingX tạo điều kiện kết nối giữa người dùng, các nhà giao dịch chuyên nghiệp và chính nền tảng một cách an toàn và sáng tạo.

Nguồn: Media OutReach Newswire – Đơn vị phát hành hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung thông báo này.

Share.

Comments are closed.