[youtube https://www.youtube.com/watch?v=MwwoVYhZqqg?version=3&rel=1&fs=1&autohide=2&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&wmode=transparent&w=1000&h=563]

Phát trực tuyến hoặc tải xuống tập Thứ hai của MMAjunkie Radio với cái nhìn lại về UFC 235.

.

Truyền phát hoặc tải xuống toàn bộ tập phim tại AudioBoom.com hoặc xem phát lại trong video ở trên.

https://audioboom.com/channel/mmajunkie-radio

Share.

Comments are closed.