Browsing: VCBF-FIF

Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank (VCBF) vừa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép được chào bán chứng chỉ Quỹ Đầu tư trái phiếu VCBF (gọi là quỹ VCBF-FIF) ra công chúng. Trong đó, lợi nhuận kỳ vọng của Quỹ trên 8%/năm và lợi nhuận tham chiếu của Quỹ là lợi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm.