Browsing: U-19 châu Á

World Cup U-20 năm 2017 có U-20 Việt Nam góp mặt, lần đó diễn ra tại Hàn Quốc. World Cup U-20 năm 2019 tại Ba Lan có bốn nước châu Á là Nhật, Hàn Quốc, Saudi Arabia và Qatar, vắng mặt đội bóng trẻ Việt Nam.