Tag Archives: tuyển Úc

World Cup 2019: Thêm một đại diện châu Á… rơi

World Cup 2019: Thêm một đại diện châu Á… rơi

<p style="text-align: justify">Bại tướng của ông Park Hang-seo là <a href="https://plo.vn/tags/QW50ZSBNaWxpY2lj/ante-milicic.html">Ante Milicic</a> tại U-23 châu Á đầu năm ngoái ở Thường Châu đang chịu sự thách thức khốc liệt khi không thể dẫn dắt các “chuội túi” đi sâu vào giải mà đã bị loại ngay vòng 16 đội.</p>