Tag Archives: tuyển dụng viên chức

Thông báo của Học viện Tư pháp

<p align="center" style="text-align: justify"><span style="text-align: left">Ngày 24-7, Học viện Tư pháp đã ban hành Thông báo số 758/TB-HVTP về việc <a href="https://plo.vn/tags/IHR1eeG7g24gZOG7pW5nIHZpw6puIGNo4bupYw==/tuyen-dung-vien-chuc.html">tuyển dụng viên chức</a> năm 2019 theo Kế hoạch số 757/KH-HVTP ngày 24-7-2019 của Học viện Tư pháp.</span><br> </p>