Tag Archives: Tuần lễ Đồng Nai xanh

Vedan Việt Nam đồng hành cùng “Tuần lễ Đồng Nai xanh”

<p style="text-align: justify">Đây là lần thứ 5 Công ty CPHH Vedan Việt Nam tham dự với nhiều hoạt động môi trường thiết thực và ý nghĩa với chủ đề “Ô nhiễm không khí và hành động của chúng ta” thu hút hơn 900 đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên và người dân tham gia.<br> </p>