Tag Archives: trình ngân hàng Nhà nước

Bản Việt trình Ngân hàng Nhà nước áp dụng Basel II ​

<p style="text-align: justify">Basel II không chỉ là yêu cầu tất yếu mà còn là thách thức khá lớn đối với các ngân hàng. Tuy nhiên, với sự chuẩn bị kỹ càng, Ngân hàng (NH) Bản Việt đã cùng đối tác KPMG hoàn tất việc xây dựng và triển khai mô hình “triển khai tính toán mức độ an toàn vốn theo phương pháp của Basel II” và đã trình NH Nhà nước từ đầu quý III-2019.</p>