Tag Archives: Trao giấy chứng nhận

Bình Thuận: Trao giấy chứng nhận đầu tư 11 dự án lớn

<p class="item-photo" align="center"><img src="https://image.plo.vn/w800/Uploaded/2019/mrnvyqdxl/2019_09_23/binh-thuan-trao-giay-11-du-an-1_ygwd.jpg" alt="Bình Thuận: Trao giấy chứng nhận đầu tư 11 dự án lớn - ảnh 1" class="cms-photo"><span style="text-align: left"><em>Công ty Hưng Lộc Phát cùng các doanh nghiệp nhận quyết định công nhận đầu tư của tỉnh Bình Thuận.</em></span><br> </p>