Tag Archives: tranh đai WBC

Nga điều tra cái chết của võ sĩ Dadashev

<p style="text-align: justify">Đặc biệt là những diễn tiến về tình hình sức khỏe của Dadashev trên sàn đấu. Phía Nga cho rằng sức khỏe và thể trạng của Dadashev theo chiều hướng xấu dần nhưng vì sao tổ y tế và trọng tài lại để xảy ra tình trạng tồi tệ này.<br> </p>