Tag Archives: trận thứ bảy không biết thắng

HA Gia Lai bao giờ hết khủng hoảng?

<p style="text-align: justify"><a href="https://plo.vn/tags/SEEgR2lhIExhaQ==/ha-gia-lai.html">HA Gia Lai</a> ngày càng lún sâu vào khủng hoảng với vị trí áp chót bảng xếp hạng sau 17 lượt trận và điểm số 16, chỉ cách đội đứng cuối Sanna Khánh Hòa một trận thắng.<br> </p>