Tag Archives: TP Atlanta

Lý giải nguyên nhân thoát chết thần kỳ của 6 CĐV bị sét đánh

<p>Sáu người đi xem giải Golf Tour Championship tại <a href="https://plo.vn/tags/RWFzdCBMYWtl/east-lake.html">East Lake</a> ở <a href="https://plo.vn/tags/VFAgQXRsYW50YQ==/tp-atlanta.html">TP Atlanta</a> (Mỹ) bị sét đánh hôm thứ Bảy (24-8) chỉ bị thương nhẹ. Các nhà khoa học đã tìm ra nguyên nhân vì sao họ thoát chết trong gang tấc trước… búa trời.</p>

Lí giải nguyên nhân thoát chết thần kỳ của 6 CĐV bị sét đánh

Lí giải nguyên nhân thoát chết thần kỳ của 6 CĐV bị sét đánh

<p>Sáu người đi xem giải Golf Tour Championship tại <a href="https://plo.vn/tags/RWFzdCBMYWtl/east-lake.html">East Lake</a> ở <a href="https://plo.vn/tags/VFAgQXRsYW50YQ==/tp-atlanta.html">TP Atlanta</a> (Mỹ) bị sét đánh hôm thứ bảy (24-8) chỉ bị thương nhẹ. Các nhà khoa học đã tìm ra nguyên nhân vì sao họ thoát chết trong gang tấc trước… “búa trời”.</p>