Tag Archives: Tổng công ty Điện lực miền Bắc

EVNNPC: Thi tuyển giám đốc điện lực sau sáp nhập

<p style="text-align: justify">Đây là chương trình hành động nằm trong kế hoạch của <a href="https://plo.vn/tags/IFThu5VuZyBjw7RuZyB0eSDEkGnhu4duIGzhu7FjIG1p4buBbiBC4bqvYw==/tong-cong-ty-dien-luc-mien-bac.html">Tổng công ty Điện lực miền Bắc</a> (<a href="https://plo.vn/tags/RVZOTlBD/evnnpc.html">EVNNPC</a>) về việc sáp nhập các Điện lực huyện có quy mô nhỏ và vừa với các Điện lực khác gần kề nhằm tối ưu hóa quản trị doanh nghiệp.<br> </p>