Tag Archives: tổn thất điện năng

EVNNPC đưa ra nhiều giải pháp giảm tổn thất điện năng

<p style="text-align: justify">Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị trực tuyến về thực hiện các giải pháp giảm tỉ lệ <a href="https://plo.vn/tags/IHThu5VuIHRo4bqldCDEkWnhu4duIG7Eg25n/ton-that-dien-nang.html">tổn thất điện năng</a> năm 2019 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) tổ chức mới đây.<br> </p>