Tag Archives: tóc tai

Tiếp thị thể thao: Nhanh lên chứ, vội vàng lên chứ

<p>Những năm 1960, ngay cả ở châu Âu, mỗi gia đình cũng chỉ một chiếc TV, nay mỗi thành viên gia đình xung quanh trong tầm tay cũng có đến vài ba thiết bị IT để tương tác. Đó là “kho báu” đặc biệt của thời công nghệ số và tiếp thị thể thao.</p>