Tag Archives: toàn đội tuyển Việt Nam

Tuyển Việt Nam đến Thái Lan trong sự quan tâm của báo chí

<p>11 giờ ngày 1-9, chuyến bay của Vietnam Airlines mang số hiệu VN 611 đã đưa đội <a href="https://plo.vn/tags/dHV54buDbiB2aeG7h3QgbmFt/tuyen-viet-nam.html">tuyển Việt Nam</a> đáp xuống sân bay quốc tế Shuvarnabhumi.</p>