Tag Archives: tiki

Tiki hợp tác Liberty “phủ sóng” bán bảo hiểm trực tuyến

<p style="text-align: justify">Theo đó, khách hàng có thể mua sản phẩm bảo hiểm của <a href="https://plo.vn/tags/IExpYmVydHk=/liberty.html">Liberty</a> Việt Nam trên <a href="https://plo.vn/tags/dGlraQ==/tiki.html">Tiki</a>.vn một cách dễ dàng, nhanh chóng, tiện lợi và minh bạch. Sản phẩm đầu tiên cho sự hợp tác này là bảo hiểm du lịch Liberty TravelCare.<br> </p>