Tag Archives: thăm gia đình

Lee Nguyễn trở về Mỹ

Lee Nguyễn trở về Mỹ

Lee Nguyễn vừa chia sẻ những hình ảnh đầu tiên của anh sau khi trở về Mỹ. Tiền vệ sinh...