Tag Archives: tấm điện năng lượng mặt trời ​

Bản Việt: Hỗ trợ vay vốn lắp tấm điện năng lượng mặt trời ​

<p style="text-align: justify">Chi phí đầu tư lắp tấm điện năng lượng mặt trời khá cao nhưng với gói vay tín chấp từ Ngân hàng Bản Việt, nhiều hộ gia đình vẫn lắp để sử dụng nguồn năng lượng hữu ích này.<br> </p>