Tag Archives: Sức mạnh của những ước mơ

Honda Việt Nam có Tổng Giám đốc mới

<p style="text-align: justify">Honda Việt Nam (HVN) vừa thông báo việc có Tổng Giám đốc mới, người kế nhiệm ông Toshio Kuwahara - Tổng Giám đốc của Honda Việt Nam. Cụ thể, ông Keisuke Tsuruzono, người đảm nhận vị trí Tổng Giám đốc mới tại Honda Việt Nam, vừa kết thúc nhiệm kỳ của mình ở cương vị Phó Chủ tịch cấp cao của Công ty Honda Canada, khu vực Bắc Mỹ.<br> </p>