Browsing: SL Nghệ An

Cuộc lội ngược dòng vĩ đại của Sài Gòn FC trong một thế trận bất lợi nhiều thứ, còn chủ nhà Hải Phòng thì rơi vào tình trạng oan gia. Có đủ điều kiện để thoát vùng nguy hiểm nhưng họ tự đánh mất.