Tag Archives: Siam Sports

Siam Sports thắng kiện LĐBĐ Thái Lan gần 38 tỉ đồng

Siam Sports thắng kiện LĐBĐ Thái Lan gần 38 tỉ đồng

<p>Bản hợp đồng dài hơi của tập đoàn đa ngành <a href="https://plo.vn/tags/U2lhbSBTcG9ydHM=/siam-sports.html">Siam Sports</a> với LĐBĐ Thái Lan đã bị cơ quan quản lý <a href="https://plo.vn/tags/YsOzbmcgxJHDoSBUaMOhaSBMYW4=/bong-da-thai-lan.html">bóng đá Thái Lan</a> vi phạm. Hai bên kiện nhau ra tòa và LĐBĐ Thái Lan phải đền bù 50 triệu bath (37,75 tỉ đồng) cho doanh nghiệp đa ngành này.</p>