Tag Archives: Shinhan Finance

Shinhan Card chính thức ra mắt Shinhan Finance tại Việt Nam

<p class="item-photo" align="center"><img src="https://image.plo.vn/w800/Uploaded/2019/mrnvyqdxl/2019_07_12/shinhanfinance_myma.jpg" alt="Shinhan Card chính thức ra mắt Shinhan Finance tại Việt Nam - ảnh 1" class="cms-photo"><i>Đại diện Shinhan Financial Group, Shinhan Card, Shinhan Finance và các đại biểu tại lễ khai trương.</i><br> </p>