Tag Archives: Shaw

Top 10 màn trình diễn tốt nhất EPL: "Máy đếm nhịp" Chelsea thống trị; tuyệt vời Luke Shaw

Top 10 màn trình diễn tốt nhất EPL: "Máy đếm nhịp" Chelsea thống trị; tuyệt vời Luke Shaw -- Nguồn...