Tag Archives: Sapporo

Nhạc trưởng Chanathip có thể vắng trận gặp Việt Nam?

<p style="text-align: justify">Đội dự tuyển Thái Lan với tổng số quân là 35 cầu thủ (nhưng chưa đủ) đã tập trung ngày 30-5 để chuẩn bị King’s Cup gặp tuyển Việt Nam.</p>