Tag Archives: Sao Tottenham

Son Heung-min rực sáng, được ví như vầng thái dương

<p>Báo chí quốc tế sáng 18-4 đã ví ngôi <a href="https://plo.vn/tags/U2FvIFRvdHRlbmhhbQ==/sao-tottenham.html">sao Tottenham</a> Son Heung-min là vầng….ánh dương từ cái tên “Son” được đọc trại thành “sun” (mặt trời) và “shine”, tức tỏa sáng.</p>