Tag Archives: Santos Aveiro

Rời Juventus, Ronaldo đi đâu?

<p style="text-align: justify">Việc Juventus sớm bị loại ở Champions League khiến lãnh đạo <a href="https://plo.vn/tags/Q0xCIEp1dmVudHVz/clb-juventus.html">CLB Juventus</a> đang bị chỉ trích là tốn quá nhiều tiền nhưng không đạt được mục tiêu vô địch. Điều mà không có Ronaldo, đội bóng này cũng liên tục vào đến trận chung kết. Tuy nhiên, cũng có những thông tin đáng giá nói rằng Ronaldo thất vọng với việc phải “gánh team” và anh đã làm hết sức mình nhưng thành phần còn lại đã không tận dụng được như kỳ vọng. Đáng chú ý là thông tin Ronaldo cân nhắc rời thành Turin lại do chính mẹ anh là bà <a href="https://plo.vn/tags/TWFyaWEgRG9sb3Jlcw==/maria-dolores.html">Maria Dolores</a> dos <a href="https://plo.vn/tags/U2FudG9zIEF2ZWlybw==/santos-aveiro.html">Santos Aveiro</a> tiết lộ với truyền thông.<br> </p>