Tag Archives: Sanrawat Detchmitr

Tuyển thủ Thái đấm trọng tài, tự rút lui trước

<p>Tiền vệ tuyển thủ Thái Lan <a href="https://plo.vn/tags/U2FucmF3YXQgRGV0Y2htaXRy/sanrawat-detchmitr.html">Sanrawat Detchmitr</a>  tự rút lui trước khi dự tuyển Thái Lan tập trung chuẩn bị cho King’s Cup từ ngày 5 đến ngày 8-6.</p>