Tag Archives: sân Tao Đàn

Đến Tao Đàn xem những đôi chân ‘vang bóng một thời’

<p style="text-align: justify">Những Trần Minh Chiến, Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Liêm Thanh, Đỗ Khải, Chu Văn Mùi, Nguyễn Chí Bảo, Bùi Sĩ Thành, Võ Hoàng Bửu, Hồ Văn Lợi, Huỳnh Hồng Sơn… cùng các đàn anh như Đặng Trần Chỉnh, Hồ Văn Tam, Nguyễn Hoàng Minh (Minh “nhí”)… sẽ thi thố trên sân và ở băng ghế chỉ đạo…<br> </p>