Tag Archives: sản phẩm xanh sạch

Sống xanh – Sống khỏe với Ngày hội Xanh Phú Mỹ Hưng 2019

<p style="text-align: justify">Ngày hội khuyến khích người dân sử dụng những <a href="https://plo.vn/tags/IHPhuqNuIHBo4bqpbSB4YW5oIHPhuqFjaA==/san-pham-xanh-sach.html">sản phẩm xanh sạch</a>, thân thiện với môi trường thông qua việc giới thiệu các sản phẩm an toàn cho sức khỏe như trái cây, rau củ, trứng, sữa, dược liệu thảo mộc… từ hơn 40 thương hiệu.<br> </p>

Sống xanh-Sống khỏe với Ngày hội Xanh Phú Mỹ Hưng 2019

Sống xanh-Sống khỏe với Ngày hội Xanh Phú Mỹ Hưng 2019

<p style="text-align: justify">Ngày hội khuyến khích người dân sử dụng những <a href="https://plo.vn/tags/IHPhuqNuIHBo4bqpbSB4YW5oIHPhuqFjaA==/san-pham-xanh-sach.html">sản phẩm xanh sạch</a>, thân thiện với môi trường thông qua việc giới thiệu các sản phẩm an toàn cho sức khỏe như trái cây, rau củ, trứng, sữa, dược liệu thảo mộc… từ hơn 40 thương hiệu.<br> </p>