Tag Archives: sân Mandalar Thiri

Myanmar và Thái Lan đăng cai World Cup U-20?

<p>Chủ tịch <a href="https://plo.vn/tags/TMSQQsSQIE15YW5tYXI=/ldbd-myanmar.html">LĐBĐ Myanmar</a> <a href="https://plo.vn/tags/VSBaYXcgWmF3/u-zaw-zaw.html">U Zaw Zaw</a> và đồng nhiệm Thái Lan Somyot đã đề nghị hợp tác chạy đua đồng đăng cai <a href="https://plo.vn/tags/VkNLIFdvcmxkIEN1cCBVLTIw/vck-world-cup-u20.html">VCK World Cup U-20</a> năm 2021. Việc đề nghị này được Chủ tịch FIFA Gianni Infantino ủng hộ và khuyến khích. </p>