Tag Archives: Samantha Kerr

World Cup 2019: Đại diện thứ ba châu Á thua

<p>Ngày thứ ba bóng đá nữ <a href="https://plo.vn/tags/V29ybGQgQ3VwIDIwMTk=/world-cup-2019.html">World Cup 2019</a> thi đấu, chưa một đại diện nào của gia đình AFC có chiến thắng, mà ngược lại cả ba đại diện ra sân đều thua.</p>