Tag Archives: Rolex

Bình luận: Djokovic biến ‘cỗ máy tốc hành’… cũ theo thời gian

<p>32 tuổi và 38 tuổi tất nhiên có những khác biệt dù Federer (bước sang tuổi 38 vào tháng tới) được ví nhưng “cỗ máy không thời gian”. Djokovic đã hóa giải được những miếng mảng tinh quái của “tàu tốc hành” và thắng cuộc.</p>