Tag Archives: renault

Tay đua F2 của Pháp vừa qua đời trên đường đua Bỉ

<p style="text-align: justify">Tay đua 22 tuổi Anthoine Hubert, người Pháp, đã bị tử nạn ngay trên đường đua khi <a href="https://plo.vn/tags/dsOybmcgxJF1YQ==/vong-dua.html">vòng đua</a> xuất phát chỉ được ít phút.</p>