Tag Archives: Radojko Avramovic

‘Phù thủy’ AFF Cup về quê vì bệnh nặng

<p>“Phù thủy” <a href="https://plo.vn/tags/YWZmIGN1cA==/aff-cup.html">AFF Cup</a>, HLV <a href="https://plo.vn/tags/UmFkb2prbyBBdnJhbW92aWM=/radojko-avramovic.html">Radojko Avramovic</a> của Singapore sau hai tháng trở lại nắm đội <a href="https://plo.vn/tags/SG9tZSBVdGQ=/home-utd.html">Home Utd</a> của Singapore phải rời ghế trở về quê nhà Serbia.</p>

‘Phù thủy’ AFF Cup trở lại Singapore

‘Phù thủy’ AFF Cup trở lại Singapore

<p>HLV ngoại có giàu thành tích nhất Đông Nam Á, “phù thủy” <a href="https://plo.vn/tags/UmFkb2prbyBBdnJhbW92aWM=/radojko-avramovic.html">Radojko Avramovic</a> vừa nhận lời trở lại Singapore.</p>