Tag Archives: quyết định cuối cùng

Qatar làm khó FIFA chuyện tăng 48 đội?

<p style="text-align: justify">Đại diện Qatar nói với FIFA: “Việc tăng từ 32 lên 48 đội có mang lại lợi nhuận thêm cho Qatar hay không? Nếu lợi nhuận tăng thì tăng như thế nào và ăn chia ra sao?”.<br> </p>