Tag Archives: Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S. Ting

Gần 8,5 tỉ đồng tiếp sức cho HS-SV giỏi, vượt khó

<p align="center" style="text-align: justify">Ngày 21-9, lễ trao học bổng Lawrence S. Ting lần thứ 17 do Công ty TNHH Phát triển <a href="https://plo.vn/tags/UGjDuiBN4bu5IEjGsG5n/phu-my-hung.html">Phú Mỹ Hưng</a> và Quỹ Hỗ trợ cộng đồng Lawrence S. Ting tổ chức, sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), quận 7, TP.HCM với tổng giá trị gần 8,5 tỉ đồng.<br> </p>

Gần 8,5 tỷ đồng tiếp sức cho HS-SV giỏi, vượt khó

Gần 8,5 tỷ đồng tiếp sức cho HS-SV giỏi, vượt khó

<p align="center" style="text-align: justify">Ngày 21-9, Lễ trao học bổng Lawrence S. Ting lần thứ 17 do Công ty TNHH Phát triển <a href="https://plo.vn/tags/UGjDuiBN4bu5IEjGsG5n/phu-my-hung.html">Phú Mỹ Hưng</a> và Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S. Ting tổ chức, sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), quận 7, TP.HCM với tổng giá trị gần 8,5 tỷ đồng.<br> </p>

Trao tặng 157 chiếc xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật

Trao tặng 157 chiếc xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật

<p style="text-align: justify">Để hỗ trợ 157 chiếc xe lăn, <a href="https://plo.vn/tags/IHhlIGzhuq9j/xe-lac.html">xe lắc</a> đến với người khuyết tật, Quỹ Lawrence S. Ting đã thực hiện chương trình vận động doanh nghiệp đồng hành “đối ứng 1-1”. Theo đó, doanh nghiệp tặng bao nhiêu xe lăn, xe lắc thì Quỹ sẽ tặng số lượng tương ứng.<br> </p>