Tag Archives: Quốc khánh Việt Nam

Sở Tư Pháp TP.HCM tham gia giải Futsal Công đoàn viên chức

<p style="text-align: justify">Nhằm chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập <a href="https://plo.vn/tags/Q8O0bmcgxJFvw6BuIFZp4buHdCBOYW0=/cong-doan-viet-nam.html">Công đoàn Việt Nam</a> (28-7-1929 – 28-7-2019), 74 năm <a href="https://plo.vn/tags/UXXhu5FjIGtow6FuaCBWaeG7h3QgTmFt/quoc-khanh-viet-nam.html">Quốc khánh Việt Nam</a> (2-9-1945 – 2-9-2019), chào mừng  Đại hội Công đoàn viên chức TP lần thứ III, Đại hội cựu chiến binh khối lần thứ III, Đại hội đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối lần thứ III (nhiệm kỳ 2017-2022), kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng bộ Khối và 3 đoàn thể Khối, kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc chủ tịch Hồ Chí Minh, Sở Thể thao - Văn Hóa TP. HCM đã tổ chức Hội thao Công chức, viên chức – lao động năm 2019.</p>