Tag Archives: quá chén

Chữ tài liền với chữ tai, đã uống thì đừng lái xe

<p style="text-align: justify">“Chữ tài liền với chữ tai một vần” có lẽ đang là câu <a href="https://plo.vn/tags/dGjDoG5oIG5n4buv/thanh-ngu.html">thành ngữ</a> rất đúng với tay golf huyền thoại Mỹ, Tiger Wood.</p>