Tag Archives: Prudential

Prudential xây dựng nhà an toàn cho người dân vùng bão lũ

<p style="text-align: justify">Ngày 16-5, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, <a href="https://plo.vn/tags/UHJ1ZGVudGlhbA==/prudential.html">Prudential</a> Việt Nam phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khởi công xây dựng năm căn nhà đầu tiên trong khuôn khổ dự án “Nhà an toàn cho cộng đồng”.<br> </p>